|Ales stenar | Ales stenar | Ales stenar | Ales stenar | Ales stenar | Ales stenar | Ales stenar | Ales stenar | Ales stenar | Ales stenar | Ales stenar | Ales stenar |

.
Varför byggdes
Ales stenar?

 

Byggdes den skeppsformade stensättningen som en gravplats eller som ett kultceremoniellt solobservatorium där bygdens folk samlades vid betydelsefulla tidpunkter?

Kan värdefulla arkeologiska fynd ha gått förlorade vid restaureringen 1956?
Går det att åldersdatera skeppet, i så fall hur?

Temauppsats till Riksantikvarieämbetets
seminarium ”Ny forskning – Nya perspektiv
på Österlen”

En uppsats av Bob G. Lind, fristående
forskare i ämnet arkeoastronomi.

 
  Varför byggdes Ales stenar.pdf (2.42M)
Se även www.alesstenar.com